NACIONALNA PRIVATIZACIJA

Formiranjem Odbora za nekretnine i imovinsko-pravne odnose Hrvatski svjetski Sabor jasno je pokazao kako ovom pitanju i problematici treba posvetiti maksimalnu pozornost. I doista, razno-razni procesi privatizacije društvenog i državnog vlasništva pokazali su slabost institucija, sustava i pojedinca. Nacionalna strategija privatizacije svela se je na „marćapiju“ u kojoj u najmanju ruku sumnjivi kapital postaje dominantni pokretač procesa odnarođivanja nacionalnog bogatstva. Takvom, držimo, pogriješnom strategijom, postajemo sve više podstanari u vlastitoj kući.
Odbor za nekretnine i imovinsko-pravne odnose ima za cilj da neumitne procese odredi prvenstveno nacionalnim te da otvori širom vrata kapitalu hrvatski ljudi i poduzetnika koji žive u iseljeništvu, a koji se ili žele vratititi ili posjedovati nekretnine u zemlji. Mišljenja smo da su sve vlasti na tome pitanju učinile doista malo, ili gotovo ništa. Neobjašnjivo je nepostojanje jasne strategije što se može ponuditi na prodaju strancima, a što ne. Prodavajući otoke, obalu, planine i izvorišta rijeka umjesto da budemo bogatiji, postajemo siromašniji. Tome se mora stati u kraj. Hrvatski svjetski Sabor, kao udruga koja artikulira specifične interese i zagovara istinsko zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske kroz ovaj Odbor nastojati će biti korelativ i stvarati preduvjete kako bi se ti procesi ako ne zaustavili, onda značajno usporili. U isto vrijeme, hrvatsko iseljeništvo diljem svijeta treba biti upoznato o mogućnostima kupovine poduzeća, hotela i drugih nacionalni vrijednosti jer – ukoliko ih kupi i njima gospodari hrvatski čovjek oni ostaju dio nacionalnog bogatstva. U isto vrijeme Odbor će pružati i konkretnu pomoć svim onim hrvatima koji na bilo koji način budu željeli dio svog kapitala uložiti u Hrvatsku, jer – kako je zaključio predsjednik Hrvatskog svjetskog Sabora gosp. Šoljak – kroz ovaj vid šaljemo jasne signale iseljenoj, ali i domovinskoj hrvatskoj, koliko nam je stalo do nacionalni interesa i što za nas ti interesi predstavljaju...


 

 

 

INDEX