PORUKE SA PRVOG SENATA DOMOVINSKIH I IZVANDOMOVINSKIH PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

Ostvarivanje punog jedinstva domovinske i iseljene Hrvatske smjernice su kojima treba ici hrvatska država ukoliko želi izici iz velike moralne i gospodarske krize u kojoj se nalazi - zakljuceno je na Prvom Senatu hrvatske dijaspore u Porecu.

Hrvatsko iseljeništvo kao najsenzibilniji dio nacionalnog bica svjesno je problema u kojima se država nalazi i žele biti sudionik njenog oporavka, a nakon toga i njenog prosperiteta. Imamo prekrasnu državu, sa obiljem prirodnih ljepota i bogatstava i ono što nam treba prvenstveno je pamet koju vodi ljubav prema domovini (a ne interes stranog kapitala) i novac koji ce biti usmjeren u razvoj, a ne u potrošnju. Sve to ima upravo hrvatsko iseljeništvo koje je kao i 1991. godine spremno staviti sebe u ostvarivanje nacionalnog boljitka i opstojnosti hrvatske države.

Na žalost, potezi hrvatske politike i državne vlasti spram iseljeništva još uvijek pokazuju odredenu rezervu buduci da nisu napravljene nužne pretpostavke koje bi dovele do aktivnijeg i sveobuhvatnijeg ukljucivanja hrvatske dijaspore u nacionalno gospodarstvo. Iako sadašnja vlast pokazuje stanovitu volju i želju da pokrene stvari s mrtve tocke u koju su zapale kriminalnom pretvorbom i zlouporabom upravo novca hrvatskog iseljeništva, još uvijek se na horizontu broda koji pušta na sve strane, ne vidi se kopno.

Ukratko, pesimizam je glavna karakteristika prosjecnog stanovnika Hrvatske koji još uvijek ne živi životom dostojnog covjeka. Pesimista, na žalost, nije sposoban za krupnije promjene, jer jednostavno nema vizije. Tu viziju ima hrvatska dijaspora, jer ona probleme sagledava u cijelosti i zna koje korake treba povuci kako bi se stvari promijenile. A sa njima i raspoloženje. Onog trenutka kada optimizam zamjeni pesimizam moci cemo reci da smo na putu da izademo iz ovog ponora.

Prvi Sabor hrvatske dijaspore jasno je i nedvosmisleno odredio smjernice kuda ici i koje poteze vuci kako bi se stvorile nužne pretpostavke za sveobuhvatno angažiranje hrvatskog iseljeništva u gospodarske procese u zemlji. Ti zakljucci na žalost nisu realizirani, a na tu cinjenicu skrenuo je pozornost i Prvi Senat hrvatske dijaspore koji je ustvrdio da gotovo ništa nije promijenjeno u odnosima prema hrvatskoj izvan domovinskoj zajednici koja se i dalje ignorira u politickom, moralnom a i svakom drugom pogledu. Stoga dižemo svoj glas i kažemo: Dosta!!! Mora se pod hitno zaustaviti rasprodaja obiteljskog srebra strancima, profitabilnih i nacionalno važnih gospodarski subjekata kao što su INA, HEP i sl. i konacno priznati hrvatska dijaspora kao cjeloviti i nedjeljivi dio nacionalnog bica. Moramo zaštitit Hrvatsku od onih koji od nje, a ne za nju, žive. U tome pogledu imamo pravo ocekivati da ce ova Vlada konacno progledati i uvidjeti da hrvatsko iseljeništvo je logican odgovor na pitanje kako dalje... Sa njim imamo buducnost, imamo snagu i imamo moc. Bez nje smo osudeni sa sužanjstvo i služenje sumnjivom kapitalu koji nam kupuje sve ono što se može kupiti pretvarajuci nas u sluge u vlastitoj zemlji. Doista, u najmanju ruku je upitna buducnost države i društva u kojem je pitanje služenja javnoj stvari i javnom dobru kroz sferu politike - pitanje osobnog interesa, a ne opceg.

Država u kojoj se više cijeni loš zastupnik nego dobar gospodarstvenik - ozbiljno je bolesna. I što je najgore, te cinjenice nije ni svjesna. Stvoren je ogroman birokratski aparat sa 426 opcina i 26 županija koji su postali sami sebi svrha. Gotovo kao srednjovjekovni feudi u kojem je pojedincima dobro, a narodu loše. Medutim, i ovo stanje u kojem se država nalazi nije još uvijek komatozno ni neizljecivo. Treba samo imati dobru volju i skinuti sljepacke naocale, odbaciti štap i jednostavno - progledati. Za takvo što nije nam potrebno cudo - potrebna nam je pamet. A nje imamo, samo je ne slušamo. I ukoliko se cvrsto prihvatimo svoje dijaspore, necemo ni posrtati, ni padati. Hodati cemo uspravno i sacuvati svoj osobni i nacionalni ponos.

U više navrata ovaj Klub koji artikulira bice hrvatskog iseljeništva skretao je pozornost nositeljima državne vlasti na te cinjenice, ukazujuci na probleme i nudeci rješenja. Sve u interesu jedine nam domovine Hrvatske. Taj glas se nije htio cuti, bio je utopljen u more vapajucih koji su pokušali reci - pokrenimo Hrvatsku. Ali, ne radimo na nacin da cemo je gurnuti niz strminu... Pomozimo joj onoliko koliko je volimo, koliko nam kao domovina i majka - treba. U tome pogledu ponovno navodimo prijedloge koje smo uputili Vladi i Saboru Republike Hrvatske kao naše videnje koraka koje je potrebno napraviti da bi se - pokrenula Hrvatska. To su:

Teritorijalni preustroj Republike Hrvatske u kojem ce biti cetiri županije, a kriteriji za
dobivanje statusa grada odnosno opcine biti Europski, a ne u funkciji socijalnog
zbrinjavanja nezaposlenih kadrova po politickim kriterijima.

Da se sudstvo, policija, vojska i državna uprava oslobode politicke i stranacke pripadnosti. U tim službama trebaju raditi profesionalci, a ne stranacki podobni poslušnici.
Da se u Hrvatskoj odvoji zakonodavna, sudska i izvršna vlast te da ti stupovi vlasti funkcioniraju sukladno svojim ovlastima, na temelju Ustava i Zakona.
Da se donese državna strategija borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala i da se u nju ukljuce najsposobniji i najkvalitetniji kadrovi. Mito i korupcija najvece su zlo društva i kao takvi moraju biti i procijenjeni, a strategija i kadrovi moraju biti primjereni njenoj raširenosti.
Da se obustavi prodaja nacionalnog bogatstva dok se ne donese novi Zakon o privatizaciji.
Da se donese Zakon o dijaspori po uzoru na Irsku i Izrael.
Da se o svim relevantnim dogadanjima u zemlji, a prvenstveno informacijama izvješcuje hrvatska izvan domovinska zajednica kroz sredstva informiranja koja ce biti dostupna svima (HTV, radio, internet i dr.). Neotudivo je pravo hrvatskog covjeka na pravu i objektivnu informaciju o svim pitanjima koja se ticu RH-e (izuzev onih koji su proglašeni državnom tajnom).
Osigura sudjelovanje autenticnih pripadnika hrvatske dijaspore u Saboru RH-e na nacin da se 10% svih zastupnika bira iz redova iseljeništva.
Da se donese novi Zakon o privatizaciji kojim ce se gradanima Hrvatske priznati pravo na nacionalno bogatstvo koje su oni stvorili.
Da se hrvatima iz domovine i inozemstva zakonski uredi pravo prvokupa kod prodaje odnosno privatizacije svih gospodarski subjekata (a poglavito onih od nacionalnog interesa) kako bismo nacionalno bogatstvo sacuvali u našim rukama.
Da se donese Zakon kojim kriminal ( ako je napravljen u pretvorbi ) ne zastarijeva.
Da se donese generalni urbanisticki plan za cijelu RH-u, kao i za 4 županije koliko ih maksimalni treba biti.
Da se angažiraju strucne policijske i financijske službe (kako nacionalne tako i medunarodne) da se otkriju putevi iznošenja novca iz zemlje i osiguraju pravne i druge pretpostavke da se taj novac vrati u zemlju.
Da se odrede komparativne prednosti Hrvatske ( eko-poljoprivreda, napredni vid zdravstvenog turizma i naglašena pomorska orijentacija države s posebnim osvrtom na brodogradnju i u tom pogledu naglasak na sportske tipove brodova.)
Da se donese strategija razvoja Hrvatske u prvih 20 godina i daljnjih 50 godina.
Da politika bude cast a ne sredstvo za ostvarenje pojedinacnih
interesa.

Da moral i moralne norme budu osnovno mjerilo vrijednosti covjeka.

Molimo Hrvatsku Vladu da pokrene proces putem Vlade i Sabora Republike Hrvatske da se navedeni prijedlozi usvoje kao osnovni put kojim treba ici Hrvatska. Hrvatska vlast koja krene tim putem imat ce podršku domovinske i iseljene Hrvatske. Imat ce moralnu i materijalnu pomoc te podršku cjelokupnog Hrvatskog naroda i njihovih prijatelja u Hrvatskoj i u svijetu.

Ujedno koristimo prigodu te se zahvaljujemo svim hrvatskim rodoljubima svijeta koji iz raznoraznih razloga nisu mogli doci na Senat, a svojim prijedlozima i sugestijama su obogatili sadržaj rada Senata. Posebno se zahvaljujemo svima koji su potrošili novac i vrijeme te aktivno sudjelovali u radu Senata. Svojim radom osigurali su da se Senat uspješno održi.

Hvala svim pripadnicima hrvatskog naroda u domovini i inozemstvu. I porucujemo -Hrvatska je naša država za nju se moramo brinuti. Za Hrvatsku –zauvijek!!!

Hrvatska - Porec, 9. svibnja 2004. godine.

KOORDINATOR KLUBA:

Niko Šoljak prof.ing