INTERNACIONALNI KLUB HRVATSKIH ISELJENIKA,POVRATNIKA I INVESTITOTRA IZ DIJASPORE
veljača 2004 god.


SABORU REPUBLIKE HRVATSKET

PREDSJEDNIKU REPUBLIKE HRVATSKE

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE


Predmet:Izborne jedinice Dijaspore.

Molimo Vladu Republike Hrvatske da po hitnom postupku pokrene izmjene i dopune izbornog Zakona, te molimo Sabor Republike Hrvatske da po hitnom postupku donese dopune i izmjene izbornog Zakona Republike Hrvatske i to:

Utvrđujeu se izborne jedinice za Dijasporu,kako slijedi

1. Izborna jedinica za pripadnike Hrvatskog Neroda ,koji zive i rade u SAD
Pravo biuranja 2.(Dva) zastupnika u Sabor RH.
2. Izborna jedinica Australije i Nove Zelande . Bira se 2(Dva) Zastupnika u Sabor RH.
3. Izborna jedinica Njemačka.Bira se 1(Jednog) zastupnika u Sabpor RH.
4. Izborna jedinicaŠvicarske i Austrije.Bira se 1.(jednog) zastupnika u Sabor RH.
5. Izborna jedinica Kanade Pravo biranja 1(Jednog )zastupnika u Sabor RH.
6. Izborna jedinica Bosna i Hercegovina Pravo biranaj 2.(Dva) zastupnika u Sabor RH.
7. Izborna jedinica Engleska,Francuska, Italije i Španija,.Pravo biranja 1.(Jednog) zastupnika u Sabor RH
8. Sve istočne zemlje .Pravo biranja 1(Jednog) zastupnika u Sabor RH.
9. Izborna jedinica –ostalih zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije.Prabo biranja 1(Jednog) zastupnika u Sabor RH.

Pravo biranja imaju svi građani koji žive i rade u drzavama gdej se vrši izbor zasrupnika u Sabor RH.
Pravo predlaganja kandidata za Sabor RH ima svaka Hrvatska udruga ili udruzenje,koje zivi i radi u zemljama gdje se vrši izbor zastupnika u Sabor RH.
Svaka izborna jedinacica na prijedloh 100 birača ima pravo pokreniti opoziv zastupnika koji je izabran u toj Izbornoj jedinici i raspisati izbore te iozabrati svog drugog Zastupnika u Sabor RH

Sva ostala pravila vrijede ,kao što su izbornim Zakonom riješena.

Kratko obrazloženje

Prvi Sabor Hrvatske dijaspore izradio je prijedlog,kao sto je gore naveden.Taj prijedlog upucen Naslovima u 2002. godini sa molbom da se isti usvoji i ugradi u Izborni Zakon.Kod rasprave o izbornom Zakonu ponovno smo zamolili da se prijedlog Dijaspore razmotri i ugradi u izborni Zakon.sa napomenom da smo spremni elaborirati nasš zahtjev,ako to bilo tko od Naslova zatrazi. Nažalost nitko nije trazio elaboriranje niti je uopce raspravlajno o prijedlogu Dijaspore.
Smatramo da je Dijaspora sastavni dio Hrvatskog naroda,da je ucestvovala u odbrani zemlje,da dans učestvuje u predstavljanju Republike Hrvatske i u njenom gospodarskom i političkom zivotu. Da Dijaspora svojim doznakama direktno devizama puni budžet Republike Hrvatske.Domovinski i izvandomovinski pripadnici Hrvatskog naroda su jedna. Cjelina koja je odgovorna za očuvanje suvereniteta države Hrvatske i prepoznatljivog kulturološkog i drugog indentiteta Hrvatskoh Naroda ma gdej bio.
Postojecimj izbornim Zakonom Dijaspora nema nikakva izborna prava,koja joj garantiraju učešće u Zakonodavnoj,Izvršnoj i Sudskoj vlasti.
Prema nekim znanstvenim istrazivanjima, ukjljučujući prvu,drugu,treću i već sada i četvrtu generaciju izvan domovine Hrvatsek zive isto toliko pripadnika Hrvatskog naroda koliko ih žive u Hrvatskoj. Imajući u vidu stvarno stanje u Hrvatskoj i u svcijetu opravdan je zahtjev Dijaspore da ima najmanje 10% saborskih zastupnika,koje cće oni direktno birati,po potrebi opozvati ,koji će istinski biti zastupnici izvandomovinskih pripadnika Hrvatskog Naroda.

Molimo Naslove da pod hitno uzmu u proceduru prijedlog Dijaspore ,donesu Zakon koji će Dijaspori omogućiti da predlaže bira i bude birana u Sabor Republiek Hrvatsek.Time će se automatski povećati odgovornost izvandomovinskih pripadnika Hrvatskog naroda prema drzavi Hrvatskoj i svom Hrvatskom narodu.
Unaprijed hvala uz štovanje!
Koordinator Kluba:
Niko Soljak prof. ing.


 

INDEX