REPUBLIKA HRVATSKA
VLADA RH Trg Sv. Marka 7
10 000 Zagreb

Poštovani!

U lipnju ove godine poslali smo Vam Odluke, Zahtjeve i Preporuke
Dijaspore sa molbom da ih razmotrite i o njima se očitujete. Do danas nismo dobili nikakav odgovor.
Sada ste predložili izborni Zakon u kojem su izostavljena prava
Dijaspore, koja su promjenom Ustava ukinuta. Dijaspore nema nigdje. Vi ste obe-
ćali kada ste Dijasporu izbacili iz Ustava da Dijaspori nećete umanjiti prava, da
će se ta ista prava dati u izbornom Zakonu.
Kako to da se nakon tri godine Vaše vladavine od kada ste dali to obrazlo-
ženje i na osnovu takvog obrazloženja dobili suglasnost za izbacivanje Dijaspore
iz Ustava Republike Hrvatske. U Zakonu kojeg predlažete, zaboravljena su prava
Dijaspore. Sada ta prava negirate, zaboravljate dano obećanje, zaboravljate date
garancije, zaboravljate da ste na osnovu tih garancija dobili podršku za brisanje
prava Dijaspore iz Ustava Republike Hrvatske. U izbornom Zakonu Dijaspori
treba vratiti prava koja su joj oduzeta kod izmjene Ustava Republike Hrvatske.
Dijaspora i svi ljudi dobre volje traže od Vlade RH da se Dijaspori ne umanjuju niti oduzimaju prava koja su svi garantirali, dok nije Ustav izmijenjen.
Sada Dijaspore nema u izbornom Zakonu. Smatramo nedopustivim takav odnos
prema Dijaspori i prema saborskim zastupnicima, koji su na osnovi Vaših obra-
zloženja da se prava Dijaspore neće umanjiti podržali Vaš prijedlog o brisanju
prava Dijaspore iz Ustava RH. Izmjenjen je Ustav RH i time su oduzeta prava
Dijaspori, pa smatramo da će Vlada svoje obećanje dano Dijaspori ispuniti, te da će vratiti prava Dijaspori na njene zastupnike u Saboru RH, kao i druga prava koja su joj Ustavom RH bila zagarantirana, a izmjenom Ustava oduzeta.
Dijaspora je sastavni dio Hrvatskog Naroda, Hrvatska pripada Dijaspori, Dijaspora pripada Hrvatskoj. Molimo Vas prihvatite Dijasporu kao sastavni dio hrvatskog Naroda koji ima prava i obveze čuvanja i očuvanja samostalne države Hrvatske. Dijaspora nije niti može biti neprijatelj Hrvatske i hrvatskog Naroda.
Svatko tko se prema Dijaspori postavlja i u njoj gleda neprijatelja, radi protiv Hrvatske i hrvatskog Naroda.
Vaše je pravo da se očitujete ili ne očitujete o Odlukama, Zahtjevima i Prijedlozima Dijaspore. Vaše je pravo Dijasporu ne prihvatiti kao sastavni dio hrvatskog Naroda. To smatramo nedopustivim i molimo Vas da držite do svojih riječi, do svojih obećanja. Vjerujemo da ćete dano obećanje ispuniti i da ćete brisana prava Dijaspori iz Ustava vratiti izbornim Zakonom, kao što ste garantirali. Dijaspora ne može dozvoliti da joj se oduzmu prava. Dijaspora hoće da ima prava i obveze prema Hrvatskoj i hrvatskom Narodu.
Molimo Vladu Republike Hrvatske, da:
1. Vrati prava Dijaspori koja su joj oduzeta izmjenom Ustava Republike
Hrvatske uz obrazloženje i tada dato obećanje da će izbornim Zakonom
osigurati Dijaspori ista prava koja je imala po Ustavu Republike Hrvatske
2. Razmotri Odluke, Zahtjeve i Preporuke Prvog Sabora Hrvatske Dijaspore i o istim se očituje
3. Sa Dijasporom uspostavi dijalog i pokuša pronaći minimum zajedništva kako bi Hrvatska i hrvatski Narod imali bolju budućnost.

U prilogu Vam dostavljamo Odluke, zahtjeve i preporuke Dijaspore. Na strani 10. pod rednim brojem 7. su zahtjevi Dijaspore, vezani za izborni Zakon.( Vi ste to dobili ranije). To su dobili svi saborski zastupnici i članovi Vlade. Molimo Vas da udovoljite
našoj molbi.
Unaprijed hvala, uz štovanje.

Poreč, 15.11.2002.god.
Koordinator Kluba:
Niko Šoljak prof. ing.


 

INDEX