DONATORI:

- Od 23.12.2000 godine do danas:

- Valcich Denis, Sydney, AU - 100 $

- Hazovac Niko, San Pedro, USA - 100 $

- Dr. Bill Srdjan, Munchen, DE, - 500 €

- Valcich Denis, Sydney, AU - 1000 $

- Šoljak Petar, Auckland, NZ - 1800 $

- Vekić Mate, Trieste, I, - 60.000,00 Kn

Donacije se plaćaju na kunski račun: 2380006-1110011692 IKB Umag

Devizni račun: 1545060 Istarska kreditna banka Umag SWIFT ISKB HR 2X

 

 


 

 

 

INDEX