PRIJEDLOG HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

1. Donijeti:

    Zakon o povratku Hrvata iz svijeta

    (po uzoru na Izrael i Irsku) i

    Zakon o povratku oduzete im imovine.

2. Osigurati, izvan domovinskim Hrvatima,

    najmanje 12 zastupnika u Saboru RH ili 10% od ukupnog broja 

    svih saborskih zastupnika. Time bi se vratila prava Hrvatima izvan  

    Domovine, koja su im Ustavom RH zajamčena,

    a izbornim Zakonom izigrana, te da im se omoguci izbor njihovih   

    predstavnika u Sabor RH po teritorijalnom principu:
2.1.
Izborna jedinica za pripadnike hrvatskog naroda koji

žive i rade u SAD.
Pravo biranja 2 (dva) zastupnika u Sabor RH.
2.2. Izborna jedinica Australije i Novog Zelanda .

2 (dva) zastupnika u Sabor RH.
2.3. Izborna jedinica Njemacke.

1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
2.4. Izborna jedinica Švicarske i Austrije.

1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
2.5. Izborna jedinica Kanade.

1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
2.6. Izborna jedinica Bosne i Hercegovine.

2 (dva) zastupnika u Sabor RH.
2.7. Izborna jedinica Engleske, Francuske, Italije i Španjolske.

1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
2.8. Sve istocne zemlje.

1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
2.9. Izborna jedinica zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije.
1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.

3. Osigurati jedan radijski i televizijski program za Hrvate

izvan domovine (koji bi poštivao nacelo pripadnosti

Hrvatskoj i Hrvatskom narodu, ma gdje bio).

4. Donijeti Zakon kojim kriminal

(ako je napravljen u privatizaciji) ne zastarjeva.

5. Obustaviti prodaju nacionalne imovine,

dok se ne donese novi Zakon o privatizaciji.

6. Da zemljište uz more i druge površine, uz objekte,

ne prodaje - nego daje u najam 

7. Da Sabor donese Zakon o teritorijalnom preustroju RH,

tako da se smanji broj postojećih županija na 4

(Zagreb, Split, Osijek, Rijeka)

te da se odrede kriteriji prema kojima bi neko mjesto dobilo status Opcine (da mora imati na svom podrucju Sud, Katastar, Zemljišno knjižni odjel i Odjel za urbanizam). Ostale potrebe gradana da se rješavaju putem mjesnih ureda.

8. Pronaći načina ili angažirati druge države i njihove agencije,

da se vrati novac koji je iz Hrvatske iznesen u poslijeratnim godinama (prema nekim pokazateljima izmedu 20 i 30 milijardi dolara).

9. Osigurati ista prava pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan Hrvatske, kao što Hrvatska osigurava prava pripadnicima drugog naroda u Hrvatskoj (dosljedna primjena načela reciprociteta).

10. Donijeti generalni urbanistički plan za Hrvatsku.

11. Odrediti komparativne prednosti Hrvatske

(eko-poljoprivreda, zdravstveni turizam, sport, prateći industrijski programi s posebnim osvrtom na brodogradnju,

i u tom pogledu naglasak na športske tipove brodova).

12. Donijeti strategiju razvoja Hrvatske za 5, 20 i 50 godina.

13. Donijeti Zakone koji ce biti u funkciji razvoja i proizvodnje u RH, koji ce stimulirati proizvodnju, kako bi bila konkurentna uvozu.

14. Donijeti Zakon (ekološki) kojim će se štititi voda, zrak, tlo i druga prirodna i kulturna bogatstva RH od svih vrsta zagađivanja.

15. DoNijeti Zakon o lustraciji

Poreč, 2002. godine.
HRVATSKI SVJETSKI SABOR

 

INDEX