ZADATAK ODBORA HRVATSKIH POVRATNIKA

Odbor hrvatskih povratnika nesumnjivo je jedan od najvažnijih Odbora Hrvatskog Svjetskog Sabora. Zašto? Upravo poradi cinjenice, što je namijenjen prvenstveno onima koji su iz svijeta otisnuli se put domovine što je trend kojeg Hrvatski Svjetski Sabor podržava

kao dio nacionalne strategije. Zadaca Odbora jeste da se hrvatski povratnici institucionalno povežu, buduci da su iskustva takova da neumitno ukazuju na cinjenicu da na samo takav nacin mogu se artikulirati te zaštiti povratnici kod povratka u domovinu. Dolazeci u pravilu iz demokratski uredenih zemalja, zemalja koje pocivaju na vladavini prava i zakona, suoceni su s cinjenicom da u domovini nemaju te standarde, što dovodi i do zasicenja te razmišljanja o tome da li je povratak u domovinu bila greška. Upravo suprotno, jer stvaranje kriticne mase u društvu, zalaganje za borbu protiv korupcije, inzistiranje na poštivanju institucija sustava, mogu se stvari u domovini promijeniti na bolje.

Odbor hrvatskih povratnika upravo pruža mogucnost da se kroz institucije sustava stvari mijenjaju, te da se na jedan javan, i transparent, nacin, pokaže hrvatskoj javnosti koliko je položaj hrvatskih povratnika malo cijenjen i koje mjere službena vlast treba poduzeti kako bi se stvari promijenile na bolje. Osim toga, Odbor hrvatskih povratnika kao dio Hrvatskog Svjetskog Sabora pociva na nacelu da se institucije i udruge koje okupljaju ili iskazuju interese hrvatskog iseljeništva moraju organizirati i djelovati bez bilo kakvog politickog patronata. Iza Hrvatskog Svjetskog Sabora, kao i svih njegovih Odbora, ne stoji niti jedna politicka stranka što predstavlja bitnu kvalitetu, jer smo time otvoreni svima kojima je domovina Hrvatska na prvom mjestu. U isto vrijeme, Hrvatski Svjetski Sabor, kroz svoje djelovanje, nastoji kroz institucije sustava promicati temeljne interese hrvatskog iseljeništva, a poglavito hrvatskog povratništva koje je, htjeli priznati ili ne, najranjivije ukoliko je prepušteno samo sebi. Stoga, svi oni koji su se vratili u domovinu, svi oni koji su do jucer bili izvan domovinska Hrvatska i kojima je ona na prvom mjestu, djelujuci kroz ovaj Odbor postižu autenticnost i uvjerljivost i vaš glas ce se cuti. Pomozite da zajedno promijenimo stvari kako bi nam domovina bila istinski pravna i sigurna Država. Ohrabrimo i druge da se vrate i svoju egzisteniciju potraže kroz velike mogucnosti koje trenutno nudi hrvatsko gospodarstvo i Hrvatska ako cjelina sa svojim prirodnim bogastvima koje pripadaju Vama.

 


 

 

 

INDEX