Dana 18. 02. 2007. u Zagrebu, za Predsjednika Odbora izabran je Gosp. Darko Petričić. dipl. pol.

 

 

INDEX