JEDINSTVENO OKUPLJANJE MLADEŽI ISELJENE I DOMOVINSKE HRVATSKE U PORECU

SABOR MLADEŽI ISELJENE I DOMOVINSKE HRVATSKE

 

1. Sabor započeo s radom

2. Mladost kao vizija novog Hrvatskog doba

3. Na mladima je budućnost

4. Odjeci dana

5. Izjave i komentar

6.Priopćenje za javnost

7. Zaključci sa sabora mladeži

E-mail:Mladež Hrvatske dijaspore

INDEX