ZADATAK HRVATSKIH NACIONALNIH TIMOVA


Hrvatski nacionalni Timovi (Odbori) su nezavisna radna tijela Sabora. Radi se o nacionalnim timovima koji okupljaju entuzijaste i najbolje strucnjake razlicitih profila interesa te ih usmjeravaju ka rješavanju konkretnih problema vezano na pojedine segmente društva. Svaki Odbor obraduje jednu djelatnost, a clanovi HSSD-a mogu istovremeno sudjelovati u radu više njih. Inicijativa je globalna i ukljucuje sve dobronamjernike koji su korijenima i srcem vezani za Hrvatsku i njen narod. Svaki Odbor ima svoj konkretan zadatak i na temelju njega donosi plan rada. Koristi raspoloživa znanja i dosege domovinskog i raseljenog dijela Hrvatske. Informacije kolaju saborskom strukturom, nadopunjuju se i ispravljaju do trenutka konacne uskladenosti. Zato, kao gotov proizvod, izlazi projekt maksimalne nacionalne kvalitete i snage. On se uskladuje i doraduje u suradnji sa institucijama sistema.
Odbori se medusobno nadopunjuju.
Hrvatski Svjetski Sabor se nastoji organizirati u svim vecim gradovima svijeta i tako objediniti umne i materijalne, zdrave snage domaceg porijekla na zadatku ocuvanja i unapredenja društvenih odnosa, gospodarstva, statusa i standarda naroda. Programi Odbora u stalnoj su nadogradnji. Cesto se, po uocenoj potrebi, osnivaju i novi Odbori.


Takoder se s ponosom prisjecamo i uvažavamo zacetnike ideje koju preuzimamo: pokojnog prof. dr. Žarko Dolinara ( Švicarska ) ; dr. Srdana Billa, dr. Petra Kružica i Loze Branka ( Njemacka ) ; Jadranke Matešic , dr. Johna Kraljica i dr. Maria Viscovicha ( SAD ) ; Rude Tomica ( Kanada ); dr. Luke Budaka, Denisa Valcicha i Branka Cubelica (Australija) ; Suzanne Pincevic ( Novi Zeland ); Gaje Bulata ( Argentina) te akademika Zvonimira Baletica, prof. dr. Jurja Plenkovica i dipl. ing. Zdenka Rajgla iz Hrvatske.
U rad svakog Odbora ukljucena su i nadležna Ministarstva RH.
Isticemo da je Hrvatski Svjetski Sabor nepoliticka udruga otvorenog tipa te kao takva pruža priliku svima koji se u njegovo djelovanje žele ukljuciti. Neovisno kakvi nas antagonizmi razdvajali, djelujemo li s pozicije iskrenog domoljublja, interesi i ciljevi su nam zajednicki .

 

INDEX