ZAKLJUČCI SABORA MLADIH
Karlovac, 9. travnja 2005.g.


MLADI IMAJU PRAVO TRAŽITI I DOBITI

1. Neophodno je potrebno postojanje jedne jedinstvene udruge mladih koja bi mogla zastupati interese svih buduci da su problemi mladih univerzalni, bez obzira kojoj politickoj opciji ili svjetonazoru pripadaju.
2. Društvo i država mora spoznati specificne potrebe mladih i uciniti maksimum da se one ostvare. Mladi traže i zaslužuju šansu i društvo im to mora pružiti.
3. Neophodno je jace povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske i u tome smislu i kvalitetniji rad državnih predstavništava u inozemstvu.
4. Mora se omoguciti da se glas mladih cuje. U svezi s time potrebna je veca zastupljenost mladih u tijelima državne vlasti i to kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini. Isto tako, neophodno je potrebno da mladi imaju najmanje 3 (tri) clana u vijecu HRT-a.
5. Hrvatske se mora izgraditi kao pravna država te u tome pogledu mladi se zalažu za konkurenciju sposobnosti, a ne podobnosti. Borba protiv mita i korupcije državne je prioritet i interes svih, a posebno mladih.
6. Kvalitetno obrazovanje i europski standardi u znanosti prioritet su o kojima ovisi buducnost.
7. U Hrvatskoj je na sceni neprimjerena birokratizacija koja se ogleda u prevelikom broju županija gradova i opcina. Zalažemo se za odredivanje standarda i za njihovo poštivanje.
8. Ubrzavanje procesa zapošljavanja mladih.
9. Stvaranje potrebitih uvjeta za rad, o cemu treba voditi racuna kako resorno Ministarstvo, tako i tijela lokalne uprave i samouprave.
10. Europa treba mlade i pametne. Nesumnjivo da ih Hrvatska treba još i više….


 

INDEX