HRVATSKI NACIONALNI TIMOVI PO DJELATNOSTIMA:

Odbor za znanost i tehnologiju
Odbor za obrazovanje
Odbor za informiranje
Odbor za sport
Odbor za mlade
Odbor za turizam
Odbor za banke i štedionice
Odbor za gospodarstvo
Odbor za investicije
Odbor za ekologiju, energetiku i okolis
Odbor za promidžbu hrvatskih prijateljstava
Odbor za strategiju razvoja Hrvatske
Odbor za more i pomorstvo
Odbor za nekretnine i imovinsko pravne poslove
Odbor za pravnu zaštitu Hrvata i njihovih nac. interesa
Odbor za promidžbu hrvatskih jela i pića
Odbor za likovnu umjetnost
Odbor za etnologiju i folklor
Odbor za hrvatski jezik i književnost
Odbor za zaštitu hrvatske narodne baštine
Odbor za branitelje i žrtve rata
Odbor za utvrdjivanja povijesne istine o hrvatskom narodu
Odbor za spajanje obitelji i pronalaženje izgubljenih
Odbor za hrvatsku pastvu i duhovnu obnovu Hrvatske
Odbor za hrvatske povratnike
Odbor za humanitarnu djelatnost
Odbor hrvatskih penzionera
Odbor za planiranje i uredjenje prostora

 

INDEX