Povratak   Vaši prijedlozi i dopune

 

ODLUKE, ZAKLJUČCI, ZAHTJEVI I PREPORUKE PRVOG SABORA HRVATSKE DIJASPORE

KOJI JE ODRŽAN U POREČU OD 21-23. SVIBNJA 2002. godine.

TEME SABORA

1. FUNDAMENTALNA PITANJA DIJASPORE

Voditelj teme: Prof. dr. Zvonimir BaletićHrvatska
Prof. dr. Ante Laušić - Hrvatska

Vesna Jelinek dr.iur.Švicarska

2. MEĐUNARODNI ODNOSI HRVATSKE

Voditelj teme: Mr. sc. Mario Viscovich - USA
I sa svojim materijalima Mr. John KraljićUSA

3. PROMIŽBA HRVATSKOG INDENTITETA U SVIJETU

Voditelj teme: Prof. Niko Šoljak - Hrvatska
I sa svojim materijalima Dennis ValcichAustralija

te umjetnik Vlado FranjevićŠvicarska

4. HRVATSKA U PROCESU GLOBALIZACIJE

Voditelj teme: Dr. Srđan BillNjemačka

Prof. dr. Zvonimir Baletić - Hrvatska

Prof.dr. Juraj Plenković - Hrvatska

I sa svojim materijalima: Dr. Rudi Tomić - Kanada.

5. INFORMACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKE

Voditelj teme: Radovan Smokvina dipl. ing.Švicarska

Prof. Marijan KarabinŠvicarska

I sa svojim materijalima Prof. dr. Mario Plenković-Hrvatska

Brljević Branko iur. - Hrvatska

Jadranka Matešić - USA

6. HRVATSKA DIJASPORA JUČER, DANAS I SUTRA

Voditelj teme: Dr. Petar Kružić - Njemačka

Dr. Bedeković VladimirHrvatska

I sa svojim materijalima: Ante-Toni Ćurković dipl. ing. - Njemačka

7. PRIJEDLOZI I ZAHTJEVI DIJASPORE

Voditelj teme: Prof. Niko Šoljak Hrvatska
Dr. Petar KružićNjemačka

8. PREDUVJETI ZA OČUVANJE SUVERENITETA HRVATSKE DRŽAVE TE PREPOZNATLJIVOG NACIONALNOG, KULTUROLOŠKOG I DRUGOG INDENTITETA HRVATSKOG NARODA

Voditelj teme: Prof. Marijan Karabin - Švicarska
Prof. Niko Šoljak Hrvatska

9. ORGANIZACIJA I INFRASTRUKTURA KLUBA

Voditelj teme: Prof. Niko Šoljak - Hrvatska
Mr. Mario Viscovich - USA

1.FUNDAMENTALNA PITANJA DIJASPORE

Ostaje se kod naziva «DIJASPORA» koji će se koristiti u terminologiji Kluba s time da se gdje je god to moguće u domaćoj upotrebi koristi i naziv «hrvatska izvandomovinska zajednica». Ovaj pojam na neki način detaljnije oslikava specifičnosti hrvatske dijaspore, ali je složen i relativno težak za prevođenje na druge jezike.

2.MEĐUNARODNI ODNOSI HRVATSKE

U međunarodne odnose Hrvatske dijaspora se mora uključiti putem Veleposlanstava, konzularnih predstavništava, misija i drugih hrvatskih institucija u svijetu te pomoći im u njihovom radu. Hrvatska diplomacija mora naći načina kako uspostaviti kontakt sa dijasporom i zajednički pronalaziti putove prema afirmaciji Hrvatske i hrvatskog naroda. Sve ovo sa zadaćom zaštite i osiguranja prava Hrvatske i hrvatskog naroda u međunarodnoj zajednici, koja im kao narodu pripadaju.

U svim Veleposlanstvima i konzularnim predstavništvima diljem svijeta treba biti barem jedan mladi sposoban čovjek zaposlen iz dijaspore koji poznaje način života, rad i ljude u toj državi, što bi uveliko pomoglo veleposlaniku, konzulu ili drugom predstavniku Hrvatske države da uspostavi kontakte sto će im omogućiti da na najkvalitetniji način zastupaju interese Hrvatske i pripadnike hrvatskog naroda ma gdje bio.

3. PROMIDŽBA HRVATSKOG INDENTITETA U SVIJETU.

Hrvatska kao država mora se organizirati tako da sa svojim prepoznatljivim proizvodima može izići na svjetsko tržište. Kvantitativno i kvalitativno proizvoditi proizvode koji će održati kvalitetu a i stabilnu količinu kako bi se gospodarski predstavili u svijetu i unaprijedili hrvatsko gospodarstvo osiguravajući dugoročnu proizvodnju sa sigurnim tržištem.

Na kulturnom, sportskom planu uspostaviti kontakte i programe tako da se svakog mjeseca organizira neka manifestacija u Hrvatskoj koja će sa svojim programom biti interesantna posebno mladima iz dijaspore.

Putem tiska, radija i televizije učiniti dostupnim informacije pripadnicima hrvatskog naroda ma gdje god da žive u Hrvatskoj i u svijetu.

Putem Odbora Kluba organizirati i realizirati pojedine gospodarske kulturne, sportske, znanstvene i druge programe koji vode zbližavanju i boljoj budućnosti hrvatskog naroda ma gdje bio.

4.HRVATSKA U PROCESU GLOBALIZACIJE

Hrvatska je mala zemlja koja ima bogate prirodne resurse, a Hrvati kao radnici smatraju se izuzetno vrijednim i marljivim u sredinama gdje žive i rade diljem svijeta. Poseban prirodni resurs je Jadransko more, nedirnuta obala i otoci te bogati izvori pitke vode, rijeke i jezera.

Pripadnici hrvatskog naroda kojih ima u svim državama svijeta posjeduju ogroman umni i materijalni kapacitet koji u Hrvatskoj državi mogu napraviti čuda, a od nje istinski raj na zemlji. Emotivna domoljubna veza je toliko jaka da bi ukoliko bi imali približne uvjete života i rada kao što imaju u državama gdje sada žive i rade sav svoj umni i materijalni potencijal upotrijebili za dobrobit Hrvatske i hrvatskog naroda.

(Nažalost mora se konstatirati da oni te uvjete danas nemaju).

U procesu globalizacije države gube dio svog suvereniteta a one male države koje se ne budu sposobne boriti i izboriti za svoje ravnopravno mjestu u međunarodnoj zajednici izgubit će svoj gospodarski pa i nacionalni identitet i kao države biti će jednostavno progutane.

Država Hrvatska sa svojim narodom, njegovom snagom te kapacitetima s kojim raspolaže (posebice umnim i materijalnim kojim raspolaže dijaspora) ima šanse sačuvati suverenitet hrvatske države, a kao narod svoj prepoznatljivi identitet.

Krajnji je trenutak da se svi potencijali koji Hrvatskoj i hrvatskom narodu stoje na raspolaganju stave u funkciju prosperiteta Hrvatske i hrvatskog naroda.

To ćemo moći ako svatko svugdje i na svakom mjestu svijeta ugradi dio sebe u budućnost Hrvatske i hrvatskog naroda. Da bi to mogli i svi bili odgovorni mora se pronaći minimum zajedništva, tj. koncenzus hrvatskog naroda. Treba javno proskribirati sve one koji rade suprotno interesima hrvatskog naroda i njih ukloniti iz svih državnih institucija. Time će se otvoriti put radu, redu i moralu. Moralne vrijednosti će postati osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka.

5.INFORMACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA HRVATSKE

Informacije su jedan od veoma značajnih preduvjeta za razvoj društva kao cjeline.

Dijaspora se nalazi u jednoj svojevrsnoj blokadi informacija, jer do nje one ne stižu. Ukoliko i stignu one su ponekad više dezinformacija nego prave informacije.

Dijaspora mora imati svoj list i svoje zajedničke portale. Treba imati radijski i televizijski program na hrvatskom jeziku i te informacije moraju biti dostupne svim Hrvatima u svijetu.

Informativni sustav mora se poboljšati. Ljudi moraju imati informacije i to one koje će im pomoći da saznaju istinu o svim tokovima života i rada u Hrvatskoj i svijetu.

Hrvatska Vlada treba osigurati uvjete, uspostaviti kontakt sa postojećim informativnim centrima te omogućiti Klubu da objedini informativni prostor sa sva četiri kontinenta. Zajedno sa pripadnicima hrvatskog naroda diljem svijeta organizirati informativnu mrežu te učiniti informaciju dostupnom svakom onom tko želi da bude informiran. Bez istinite, pravovremene i dostupne informacije nema napretka, nema zajedništva i nema budućnosti.

6. HRVATSKA DIJASPORA JUČER, DANAS I SUTRA

Danas hrvatska dijaspora nije ono što je bila jučer. Njezin kulturni i materijalni položaj je bitno izmijenjen tako da danas možemo govoriti da je dijaspora sa svojom nadgradnjom prešla iz onog radnika sa veoma malim predznanjem na fakultetski obrazovani i znanstveni kadar. Danas iz Hrvatske odlaze mladi, školovani i sposobni pripadnici hrvatskog naroda kojima mladost, mladenačka energija i znanje daju sigurnost da će u zemljama stabilne demokracije sa svojim znanjem i sposobnostima moći osigurati sebi i svojoj obitelji pristojan život.

Hrvatski narod mora naći načina kako te mlade sposobne stručnjake zadržati u domovini da stvaraju te znanstveno i na druge načine napreduju u svojoj Hrvatskoj gdje im se moraju osigurati primjereni uvjeti kao drugdje u svijetu.

Mladi su ti koji će svojim sposobnostima uvesti svjetsko mjerilo vrijednosti čovjeka i njegovog rada. Mladi su ti koji će čuvati i koji su sposobni očuvati državu Hrvatsku za sebe i svoja pokoljenja. Mora se pronaći načina kako da ti mladi sposobni pripadnici hrvatskog naroda kojih ima u Hrvatskoj i diljem svijeta preuzmu vlastitu sudbinu u svoje ruke i od Hrvatske naprave državu u kojoj će primjereno živjeti, državu rada, reda, vladavine prava, humanizma i socijalne pravde za sve pripadnike hrvatskog naroda.

Dijaspora ima znanje, novac i htjenje. Hrvatska Vlada mora naći načina kako da taj ogromni potencijal bude u funkciji Hrvatske i hrvatskog naroda. Dijaspora pruža ruku Hrvatskoj Vladi, a ona tu ruku treba odlučno prihvatiti i zajednički pronaći put u bolje sutra za sve a ne samo za njih koji su na vlasti.

7.0. PRIJEDLOZI I ZAHTJEVI DIJASPORE

1.Da se donese Zakon o Dijaspori po uzoru na Irsku i Izrael

.2. Da se uvede ministarstvo za Dijasporu.

3. Da Dijaspora ima tri člana u Vijeću HRT.

4. Da se obustavi prodaja nacionalne imovine dok se ne donese novi Zakon o privatizaciji.

5. Da se zemljište uz more i druge površine uz objekte ne prodaju nego daju u najam (korištenje) vlasnicima objekata.

6.Da se donese Zakon kojim kriminal (ako je napravljen kod privatizacije) ne zastarijeva.

7 Da Dijaspora ima 12 zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ili najmanje 10% od ukupnog broja saborskih zastupnika.

8.Da se donese izborni Zakon gdje građani neposredno biraju svoje predstavnike u Saboru RH i u druge institucije vlasti.

9.Da se ukine Vladina uredba o ukidanju dječjeg doplatka studentima starijim od 19 godina.

10. Da Vlada i Sabor RH donesu Zakon o teritorijalnom preustroju Republike Hrvatske, tako da se smanji broj postojećih županija na četiri odnosno ukoliko se Grad Zagreb odredi kao zasebna cjelina na 5 županija. Odrediti dosljedne kriterije prema kojem da bi neko mjesto dobilo status općine mora imati na svome području SUD, KATASTAR, ZEMLJIŠNO- KNJIŽNI ODJEL I URBANIZAM.

Ostale potrebe građana da se rješavaju kroz mjesne urede.

11. Da se smanji sudska taksa u Republici Hrvatskoj za 90%

12. Da se donese Zakon kojim hrvatski građani i njihova pokoljenja bez obzira na državljanstvo mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj bez ikakvih ograničenja ili prethodnih suglasnosti.

13. Da se osiguraju ista prava pripadnicima hrvatskog naroda, koji žive izvan Hrvatske kao što Hrvatska osigurava prava pripadnicima tog naroda u RH (dosljedna primjena načela reciprociteta).

14. Da Vlada RH pronađe način ili angažira druge države i njihove agencije da se vrati novac koji je iz Hrvatske iznesen u posljednjih dvanaest godina (prema nekim tvrdnjama između 20 i 30 milijardi dolara) te da se upotrijebi autoritet Predsjednika Republike Hrvatske koji je u predizbornoj kampanji i obećao da ćemo mi kao država sami vratiti taj novac u Hrvatsku i da nećemo nikome plaćati da to napravi u naše ime.

15. Da se organiziraju uredi pri svim ministarstvima u RH za rad sa dijasporom.

16.Da Vlada Republike Hrvatske osigura televizijski program za Dijasporu, koji ce biti besplatan i vidljiv u cijelom svijetu.

17. Da se da izvješće gdje su utrošeni novci koje je dijaspora dala kod stvaranja hrvatske države.

8.0. PREDUVJETI ZA OČUVANJE SUVERENITETA HRVATSKE DRŽAVE I PREPOZNATLJIVOG INDENTITETA HRVATSKOG NARODA.

1. Preustroj RH.

2. Preustrojem države riješiti da Hrvatska ima 7 do 9 ministarstava.

3. Da se sudstvo, policija, vojska i državna uprava oslobode političke i stranačke pripadnosti. U tim službama treba da rade profesionalci a ne stranački podobni poslušnici.

4. Da se u Hrvatskoj odvoji zakonodavna, sudska i izvršna vlast te da ti stupovi vlasti funkcioniraju sukladno svojim ovlastima, na temelju Ustava i Zakona.

5. Da se obustavi prodaja nacionalnog bogatstva dok se ne donese novi Zakon o privatizaciji.

6 Da se donese novi Zakon o privatizaciji kojim će se građanima Hrvatske priznati pravo na nacionalno bogatstvo koje su oni stvorili.

7. Da se donese Zakon koji kriminal (ako je napravljen u pretvorbi) ne zastarijeva.

8. Da se donese generalni urbanistički plan za sve četiri (pet) županija.

9. Da se donese generalni urbanistički plan Hrvatske.

10.Da se odrede komparativne prednosti Hrvatske (eko- poljoprivreda, napredni vid zdravstvenog turizma i naglašena pomorska orijentacija države s posebnim osvrtom na brodogradnju i u tome pogledu naglasak staviti na sportske tipove brodova.

11. Da se donese strategija razvoja Hrvatske u prvih 20 godina i daljnjih 50 godina.

12. Da se donesu Zakoni koji će biti u funkciji razvoja i proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

13. Da Vlada Repulike Hrvatske dade priblizno tocnu informaciju o utrosku sredstava koje je dala Dijaspora u svrhu odbrane Hrvatske Drzave.

14. Da se uspostave mostovi suradnje izmedju pripadnika hrvatskog naroda koji zive u Hrvatskoj i onih koji zive diljem svijeta. Da to bude partnerski odnos a ne nadređeni ili podeđenim odnosima.

15. Da lobiranje za Hrvatsku i hrvatske interese u svijetu bude trajni zadatak svih pripadnika hrvatkog naroda ma gdje bili.

1.9. ORGANIZACIJA I INFRASTRUKTURA KLUBA

Internacionalni Klub Hrvatskih iseljenika, povratnika i investitora iz dijaspore, kao organizaciju trebaju podržati svi pripadnici hrvatskog naroda u tuzemstvu i inozemstvu. Klub treba čvrsto ostati pri svom izvornom programu i biti u funkciji interesa hrvatskog naroda ma gdje bio. Mora pronalaziti načina kako sa vlastima u Hrvatskoj tako i sa vlastima u državama gdje pripadnici hrvatskog naroda žive uspostaviti konstruktivan dijalog te na toj platformi zajednički graditi međusobno povjerenje i pronalaziti putove koje vode u bolju i sretniju budućnost.

Osigurati da Republika Hrvatske financira program Kluba u Hrvatskoj, a ogranak Kluba koji se nalazi u inozemstvu da financiraju te države. Na takav način izgradimo zajedništvo među narodima na obostrano zadovoljstvo svih.

Vlada Republike Hrvatske treba osigurati sredstva za informativnu djelatnost Kluba (tisak, radio i televiziju).

Članovi Kluba trebaju prema svojim mogućnostima i sposobnostima sa Vladom Republike Hrvatskoj pronalaziti putove zajedničkog rada i djelovanja i to kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, a sve sa ciljem jedinstvenog rada i djelovanja na globalnom (svjetskom) nivou. Glavna zadaća jeste pronalaženje načina kako unaprijediti međuljudske odnose, uspostaviti povjerenje, povezati gospodarske tokove i posebice stvoriti bolje uvjete rada i bolju budućnost hrvatske države i hrvatskog naroda ma gdje bio.

SA OVOG PRVOG SABORA HRVATSKE DIJASPORE UPUĆUJE SE

P O Z I V

Molimo Sve pripadnike Hrvatskog Naroda u domovini i u svijetu da pomognu Internacionalnom Klubu Hrvatskih Iseljenika,povratnika i investitora iz Dijaspore,kako bi mogli ostvariti program zajednistva Hrvatskog Naroda na nasoj planeti.
Zajednistvo je preduvjet ,ako zelimo pronaći put kako pomoci Hrvatskoj i Hrvatskom Narodu,da iziđe iz ove teske moralne i gospodarske krize u kojoj se danas nalazi.

Vaša Pomoć može biti:

l. Vašim radom u organizaciji Kluba, provođenjem programa te aktivnim sudjelovanjem u radu Kluba u Vašem gradu gdje živite i radite.

2. Savjetima, uputama, preporukama i prijedlozima.

3. Predstavljanjem programa Kluba, zadataka i ciljeva te sudjelovanjem u realizaciji pojedinih programa koji su za Vas interesantni.

4. Idejama o povezivanju gospodarskih subjekata te učešćem u realizaciji gospodarskih programa i projekata.

5. Promicanje i širenje svijesti posebno kod mladih ljudi o potrebi zajedništva hrvatskog nacionalnog bića kako bi kao narod sačuvali suverenitet Republike Hrvatske i kao narod svoj nacionalni, kulturološki i drugi identitet.

6. Vašom novčanom pomoći kako bi Klub bio samostalan i financijski neovisan. Uplate se vrše na račun:

Internacionalni Klub Hrvatske Dijaspore

ZAGREBAČKA BANKA – POREČ

Devizni račun: 7001-1545060 SWIFT: ZABA HR 2X

7. Donacijom knjiga, slika i drugih vrijednosti kako bi obogatili biblioteku i zbirku Kluba.

Za koji se god vid pomoći odlučite, time pomažete sebi, svojoj državi Hrvatskoj i svom hrvatskom narodu.

Ukoliko ne prihvatite našu molbu, ne želite se uključiti u program Kluba te ne želite sudjelovati u programu objedinjenja hrvatskog nacionalnog bića molimo Vas da nas u tim nastojanjima ne sprječavate. Samim time ste pomogli Hrvatskoj i hrvatskom narodu. Hvala Vam.

SVIMA ONIMA KOJI NA BILO KOJI NAČIN POMOGNU UNAPRIJED HVALA!!!

U IME KLUBA:

Niko Šoljak prof. ing.