KLIKNITE NA LINKOVE ZA PREGLED FOTOGRAFIJA:

1. Pocasni clan prof.dr. ŽARKO DOLINAR presjedava sastanku Hrvatskog Svjetskog
Sabora u Porecu 7.srpnja 2002 godine.

2. Pocasni clan prof.dr.ŽARKO DOLINAR obrazlaže teme na sastanku 7.srpnja 2002.
godine u Porecu.

3. Pocasni clana prof. dr. ŽARKO DOLINAR pažljivo slusa izlaganje prof.dr. Juraja Plenkovica.

4. Pocasni clan prof.dr. ŽARKO DOLINAR sa sudionicima sastanka 7 srpnja 2002. godineu Porecu.

5. Pocasni clan prof.dr. ŽARKO DOLINAR u društvu prijatelja dr. Vesne Jelinek i njenog supruga i
predsjednika Hrvatskog Svjetskog Sabora Nike šoljka.

6. Pocasni clan prof. dr. ŽARKO DOLINAR u društvu dr. Vesne Jelinek i njenog supruga sa dopredsjednikom Hrvatskog Svjetskog Sabora Brankom Brljevicem dipl.iur.

7. Pocasni clan prof. dr. ŽARKO DOLINAR u društvu za mlade, sport i genetiku uvjek je imao vrimena.

8. Pocasni clan prof.dr. ŽARKO DOLINAR u društvu prvi s lijeva dr. EDO KRUŠLIN drugi TOMISLAV
BERONIC sa desne starne NIKO ŠOLJAK u Baselu 2001. godine.

9. Pocasni clan prof. dr. ŽARKO DOLINAR.i Predsjednik Hrvatskog Svjetskog Sabora u Porecu 2002. godine

 

INDEX